Privacy beleid van Bedijs

Inleiding

In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van wat ik bij Bedijs doe met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.bedijs.nl, mijn nieuwsbrief ontvangt en of die anderszins persoonsgegevens met ons delen.

Redenen voor gegevensverzameling 

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ' Persoonsgegevens, is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die ik jegens u ben aangegaan en voor het leveren van mijn service aan u, om mijn rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruik maakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

Ik raad onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 

1. Wat voor gegevens verzamel ik via de website?

 • Ik verzamel twee type gegevens en informatie van Gebruikers. 

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (' Niet-persoonsgegevens '). Ik ben niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van deze Site te verbeteren. Ik kan ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina's die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

 • Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.

Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

Apparaatinformatie: Ik verzamel Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.

Registratie-informatie: Wanneer u zich op mijn website registreert, vraag ik u via de website naar bepaalde informatie, zoals: volledige naam, e-mailadres of fysiek adres en ander informatie. 

2. Hoe ontvang ik informatie over u?

 • Ik ontvang uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan mij verstrekt om u te registreren op deze Website.
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot deze website in verband met uw gebruik van mijn  services;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

3. Wat voor gegevens verzamelen ik?

 • Ik verhuur, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.
 • Ik kan de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Met u communiceren – om berichten over mijn service naar u te verzenden, om u technische informatie te geven en om te reageren op uw eventuele problemen met de klantenservice;
 • Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services;
 • Om advertenties aan u te tonen wanneer u onze Site gebruikt (zie 'Advertenties' voor meer informatie);
 • Om onze websites en producten te verkopen (zie 'Marketing' voor meer informatie);
 • Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.…

Ik gebruik Persoonsgegevens niet alleen voor de hierboven vermelde toepassingen, maar dragen deze gegevens ook over en verstrekken deze aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en subcontractanten.

Behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, kunnen we ook Persoonsgegevens delen met mijn vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden: 

4. Het hosten en beheren van onze Site;

 • Om de besten services aan u te kunnen leveren, waaronder een gepersonaliseerde weergave van deze website
 • Om zelf gegevens op te slaan en te verwerken;
 • Om u advertenties te tonen en om het succes van onze reclamecampagnes te kunnen evalueren en om u als gebruikers opnieuw te kunnen benaderen;
 • Om u te voorzien van reclameaanbiedingen en reclamemateriaal met betrekking tot deze website en services;
 • Om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te voeren;

Ik kan ook informatie openbaar maken als ik in goed vertrouwen geloof dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) mijn rechten en mijzelf te beschermen en  te verdedigen tegen juridische claims, deze vast te stellen en uit te voeren; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van mij, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Gebruikersrechten

U kunt: 

 • Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
 • Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.
 • Mij verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
 • Mij verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door mij.
 • Mij verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. 

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen met een functionaris voor de gegevensbescherming.

Bedijs Conceptstore

Westerstraat 74

1601AL Enkhuizen

Bewaren

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Ik houd oude dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. 

Ik kan onvolledige of onjuiste informatie altijd naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Ik en mijn vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u mijn website bezoekt of gebruik maakt van mijn services. 

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen. 

1. De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
 • ‘permanente cookies ' die alleen door de website wordt gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;
 • 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die mijn webtoegang controleert en analyseert 

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die ik van u opsla, kunnen wel door mij worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op mijn website niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

Ik maak ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de website toe gaan, welke pagina's er dan bezocht worden etc. De informatie die ik van Google Analytics krijg, gebruiki ik om mijn website en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die ik met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineer ik niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze website heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden

van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Verzameling van informatie door derden

Mijn  beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die ik van u verzamel. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Dat is de reden dat ik u aanraad om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt. 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die ik niet bezit of beheer of van personen die ik niet in dienst heb of begeleid, inclusief de externe partijen waaraan ik  informatie verstrek zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. 

Hoe bescherm ik uw gegevens?

Met grote zorg implementeer en onderhoud ik de beveiliging van de website en van uw informatie. Ik maak gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die ik verzamel en bewaar te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en ik eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid . Hoewel ik alle redelijke stappen onderneem om alle gegevens te beschermen,  kan ik. geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van mijn website en kan ik impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat ik dergelijke toegang kan voorkomen.

Overdracht van gegevens buiten de EER 

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen deel ik uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluit ik een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Advertenties

Ik kan reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de website gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services om u advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen). 

Voor veel externe advertentienetwerken kunt u zich afmelden, waaronder voor de netwerken die worden beheerd door leden van het Network Advertising Initiative ('NAI') en de Digital Advertising Alliance ('DAA'). Voor meer informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden en over de keuzes die u hebt ten aanzien van het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, zoals hoe u zich kunt afmelden voor advertentienetwerken die worden beheerd door NAI- en DAA-leden, gaat u naar hun respectievelijke websites: http://optout.networkadvertising.org/#!/ en http://optout.aboutads.info/#!/.

Marketing

Ik kan uw Persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van onze externe subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan ik denk dat u erin bent geïnteresseerd. 

Uit respect voor uw recht op privacy bied ik u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van mij wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijder ik uw e-mailadres of telefoonnummer uit mijn reclamelijst. 

Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor mijn nieuwsbrief , kan ik u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor ik u niet de mogelijkheid bied om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

Zakelijke transactie

Ik kan  informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van mijn bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

Minderjarigen

Ik begrijp hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zal ik het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Ik verzamel  niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, dient hij of zij contact met mij op te nemen via 

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen van mijn website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over deze website of over de informatie die ik van u verzamel en hoe ik deze gebruik kunt u contact met mij opnemen via [email protected]

 

Bedijs - conceptstore

Westerstraat 74

1601 Al Enkhuizen 

Nederland

 

Aangepast op 05-04-2023

 

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »